Támogassa munkánkat!

Számlaszámunk: 10100555-44113407
Kérjük,, ajánlja fel jövedelemadójának 1%-át egyesületünknek
Azzal is jelentősen hozzájárul munkánkhoz, ha személyi jövedelemadójának egy százalékát a mi közcélú környezet- és természetvédelmi programjainkra ajánlja fel. Adószámunk: 19125077-1-15
Köszönjük segítségét!

Hozzászólások

Utolsó üzenet: 6 nap, 18 óra volt
  • guest_2098: A denevérmentő zöld szám engem is érdekelne, mert lehetetlen megtalálni az oldalon. Ez tiszta röhej.
  • guest_3119: mi a zöld szám,mertcsak a rizsa van,de nem találom!?
  • guest_7302: Helló! A konvektoromba költözött be egy állat, gyanítom, hogy denevér. Mit tegyek? Segítség! Egy lakótárs a harmadikról.
  • Pászti: folytatás: állítólag ilyen közelségben fertőzéstől/tetű,bolha stb.../ kell tartani. A "csapóajtós" megoldás ilyenkor nem lehetséges, mert maradhatnak kicsik a résben, akik ott pusztulnak és ezt nagyon nem szeretném. Miskolcról írok, kérem, aki tud, segítsen, mit lehet tenni. Télen elköltöznek???
  • Pászti: Erkélyre költözött denevéreket van aki elköltözteti Miskolcon? Társasházi erkélyplafon résébe költözött kb 15-20 denevér. Nem szeretném őket bántani, bár a purhabbal már lett volna jelentkező, aki "bevakolja őket. Én tudom, milyen kis hasznoskodók, amúgy nem is félek a kis jószágoktól, de rengeteg ürüléket szedek össze utánuk és állítólag ilyen közelségbe
  • guest_4308: Telefonszam??????????????
  • guest_4308: Telefonszam??????????????
  • guest_4308: Hol a faszban a telefonszam?????????? Hallo???????
  • guest_4308: Hol a picsaban. Telefonszam??????????
  • guest_7855: Jó napot! Hol találom ezt a hívható zöld számot?

Ki olvas minket

Oldalainkat 26 vendég böngészi
HirdetésRakamazi emlékfa környezetének kialakítása és a fa bemutatása a közönségnek

A 018031-01/1999


Háttérinformáció:

Az 1100 évvel ezelőtt a Kárpát-medencébe érkező honfoglaló őseink a Tisza és a Bodrog mentén jórészt érintetetlen tájat találtak. A szeszélyesen kanyargó folyóinkat széles sávban értéri erdők, galériaerdők szegélyezték. A honfoglalás idején az ország mai területének ¼ része ártér volt. A mélyebb ártéri szintek állandó, a magasabbak időszakos vízborítás alatt álltak. A lakosság létszámának növekedése egyre újabb földterületek művelésbe vonását követelte meg, ami az árvizek elleni védekezéssel is együttjárt. A XIX. században indultak meg a gátépítések, lecsapolások és más folyamszabályozási munkák. A Tisza-szabályozás 1846-ban Tiszadobnál kezdődött meg. 1879-ig 112 kanyart vágtak át, amivel a Tisza eredeti 1211 km-es hossza 729 km-re csökkent, azaz 40%-al lett rövidebb. A munkák következtében a vízfolyás sebessége is megnőtt. A mederátvágásokkal párhuzamosan épülő gátak a Tisza mentén 4500 km hosszúságban kerültek kiépítésre. Végeredményként a korábbi tiszai ártér 38 500km2–nyi kiterjedése 1 800 km2-re csökkent. Ez az a terület, ahol a hajdani gazdag ártéri élővilág maradványai megtalálhatók.

A címben szereplő fa -mely becslésünk szerint 70 éves- idős kora ellenére csak most lett elkeresztelve „Rakamazi Tanú-fa”-nak. Ez az idős kocsányos tölgy Rakamaz község határában áll egymagában, helyileg pontosan a 38-as főútvonal és a Tokaj-Nyíregyháza vasútvonal keresztezésénél. Tanú-fának neveztük el, mivel arról tanúskodik, hogy valamikor a múlt században ártéri erdők kiterjedt térségeket borítottak ezen a mocsaras, holtágaktól, morotváktól szabdalt tájon. A kissé magasabban fekvő területeken, ahol nem volt rendszeres, vagy (egyáltalán nem is fordult elő) árvíz, ott keményfás erdők alakultak ki, melyekben többek között kocsányos tölgyek is éltek. A Tisza szabályozásának idején a Tisza hatalmas kanyarulatát levágták Rakamaznál, aminek eredményeképpen született meg a „Tanú-fától” 100-150m-re kanyargó mai Rakamazi-morotva.

A népesség gyarapodása építőanyagot, tüzifát követelt, így a Rakamazi erdők századunk elejére már jórészt eltűntek. Az állattenyésztés legelőigénye szintén a nyílt, füves társulások kialakulását vonta maga után. Mára a hajdan volt erdők utolsó hírmondójaként áll egymagában ez a fa. Túlélését annak köszönheti, hogy egy vasúti őrház épült mellé hajdanában és árnyékáért megkímélték. 30 évvel ezelőtt az őrházat elbontották, így a fa a vasút és a főút közé ékelődve áll.

Rakamazon, a 217/6 helyrajzi számú ingatlanon áll egy idős tölgyfa. Az igatlannyilvántartás szerint a MÁV Debreceni Területi Igazgatóság kezelésében van ez az állami terület. Helyileg pontosan a 38-as főútvonal és a Tokaj-Nyíregyháza vasútvonal keresztezésénél. A fa komoly eszmei értékkel rendelkezik, mivel ez a kocsányos tölgy a valamikori területet borító hatalmas ártéri erdők fáira emlékeztet. Tanú-fának neveztük el, mivel arról tanúskodik, hogy valamikor a múlt században ártéri erdők kiterjedt térségeket borítottak ezen a mocsaras, holtágaktól, morotváktól szabdalt tájon.

A fát védetté szerettük volna nyilváníttatni. A védetté nyilvánítási javaslatot elkészítettük és eljuttattuk a Rakamazi Önkormányzat felé. Az önkorményzat rendkívül pozitívan állt a dologhoz és megtette a szükséges hatósági lépéseket. Sajnos a terület kezelője, a MÁV Debreceni Területi Igazgatóság nem járult hozzá a védetté nyilvánításhoz, a fa balesetveszélyességére hivatkozva. Hosszas levelezés után azonban hozzájárultak, hogy a fa környezetét rendbe tegyük és egy információs táblát helyezzünk el a fa mellett.

A 70x80 centiméteres táblára a következő szöveg került:

A Rakamazi Tanúfa

A honfoglalás idején a mai Rakamaz területét és környékét mocsaras, holtágakkal szabdalt keményfás ligeterdők és puhafás ártéri erdők borították. Ezen erdők legjellemzőbb fafaja a kocsányos tölgy, kőris, a fehérnyár, valamint a különböző fűz-fajok voltak. A földműves gazdálkodás és a terjeszkedő települések faigénye a hajdani kiterjedt erdők területét mind jobban leszűkítette.
Az úgynevezett ’’Rakamazi Tanúfa’’ egy kocsányos tölgy, melyet 1910 körül ültettek. Bár maga a fa már nem volt része a valamikori erdőknek, de idős kora és tiszteletet parancsoló termete miatt mindenképpen védelemre érdemes és méltón tanúskodik róla, hogy milyenek lehettek a hajdani erdők faóriásai.